ForsideÅbningstider og entreKontaktButikkenPolakkasernenStiftmuseetLink til Nordic Sugar

"ARRANGEMENTER"

 - Kan løbende ses her -

Sukkermuseet i Skoleferier
Roer som i gamle dage v/Dansted igen i år
Fotokonkurrence 2016
Vindere af fotokonkurrence 2015
Se mere herom længere nede

 

VINDERE AF FOTOKONKURRENCEN 2016

1. pladsen - billede nr. 24

2. pladsen - billede nr. 28

3. pladsen - billede nr. 10


FOTOKONKURRENCE 2016
Indsendte billeder af emnet Roekampagnen
 
Billede nr. 1Billede nr. 2Billede nr. 3

Billede nr. 4Billede nr. 5
Billede nr. 6Billede nr. 7Billede nr. 8Billede nr. 9Billede nr. 10Billede nr. 11Billede nr. 12

Billede nr. 13Billede nr. 14Billede nr. 15Billede nr. 16Billede nr. 17Billede nr. 18Billede nr. 19Billede nr. 20Billede nr. 21Billede nr. 22Billede nr. 23Billede nr. 24Billede nr. 25Billede nr. 26Billede nr. 27Billede nr. 28Billede nr. 29

Sukkermuseet har brugsretten over de indsendte fotos

Vidste du:

At en mand med en moderne roeoptager kan aftoppe, optage, rense og læsse 580 t roer på en dag.

I ”gamle dage” skulle der mere end 100 mand til at udføre samme arbejde.
 

Vidste du:

At sukkerudbyttet pr. hektar er steget fra 6,6 t i 1980 til 10,8 t i 2010

Det er en stigning på gennemsnitlig  0,14 t om året – og udviklingen ser ud til at fortsætte.


Vidste du:

 • At der i 2011 er 2 sukkerfabrikker tilbage i Danmark

 • At der tidligere var 9 sukkerfabrikker

 • At der produceres over 400.000 ton sukker i Danmark om året

 • At der produceres næsten 4.000 ton sukker i døgnet i  kampagnen

 • At roekampagnen normalt varer fra sidst i september til  først i januar året efter.

 • At der dagligt oparbejdes ca. 22.000 ton roer på fabrikkerne

 • At man høster ca. 8 ton sukker på et areal som en fodboldbane

 • At der er 20 km roerække på en ha

 • At alle roer tidligere blev luget 3 gange med håndkraft

 • At en familie ofte lugede op til 500 km roerække på en  sæson

 • At alle roer tidligere blev trukket op med håndkraft

 • At alt arbejde i roemarken i dag foregår mekanisk

 • At der i Danmark er ca. 1600 landmænd, der dyrker sukkerroer

 • At de har et gennemsnitsareal på ca. 25 ha med sukkerroer

 • At der normalt dyrkes roer hvert 4. år på den samme mark

 • At roerne sås sidst i marts og de sidste normalt høstes i december

 • At en roe giver ca. 160 g sukker eller 80 ”sukkerknalder”
                                                        

                                                                                                                                                                                                                Top