Model-arbejdet

Model værkstedet

I tilknytning til Danmarks Sukker-museum er der et modelværksted. Formålet med dette er at bygge en model af Nakskov Sukkerfabrik anno 1970-80 i målestok 1:50. Indtil nu er der bygget kalkovn og saftstation, som 6 mand har brugt ca. 6.000 timer på. Pr. 1. maj 2009 forventes en model af slampresse og DT-bygning.

Model-Workshop

In connection with the Danish Sugar Museum there is a model-workshop. The purpose of this workshop is to build a model of Nakskov Sugar Factory 1970-80 on a scale 1:50. So far the lime kiln and a juice station have been built –it took 6 men 6,000 hours to build. On May 1, 2009 we expect to see a model of  a slurry press and the DT-building

Modellwerkstatt

Im Anschluss an das Zuckermuseum Dänemarks gibt es ein Modellwerkstatt. Der Zweck mit dieser Werkstatt ist, ein Modell von Nakskov Zuckerfabrik 1970-80 im Massstab eins zu fünfzig (1:50) zu bauen. Bis jetzt sind der Kalkofen und eine Saftstation  von 6 Mann fertiggebaut und sie haben dafür 6.000 Stunden gebraucht. Am 1. Mai 2009 erwarten wir ein Modell der Schlammpresse und des DT-Gebäudes.